Stranice

nedjelja, 22. lipnja 2014.

Carlos Ruiz Zafon: The prince of mist/Princ magle


I decided to use this summer and read as many books as I can. And so on Friday I went to my town library, to renew my membership and to borrow a book. The book thief was borrowed, Shadow of the wind was also borrowed and then a lady who works there, politely showed me some other Zafon's books. After I've read the text on the back of the book I decided for The prince of mist and I definitely don't regret it.

Odlučila sam iskoristiti ovo ljeto i pročitati koliko god knjiga stignem. I tako sam u petak otišla do svoje gradske knjižnice, obnoviti članarinu i posuditi neku knjigu. Kradljivica knjiga bila je vani, Sjena vjetra također i zatim mi je gospođa koja radi tamo, ljubazno pokazala neke Zafonove knjige. Nakon što sam pročitala što piše na poleđini odlučila sam se za Princa magle i to definitivno ne žalim.

The prince of mist is first Zafon's novel and I can only say that it is amazing. I read it the same day I borrowed it, that fact speaks for itself. I didn't expect much and so I started to read. The story takes place during World War II and one family has moved from a town to a smaller place in a house that has its legend. Until about sixth chapter nothing special happend and I thought about taking a break, but then the story started developing and I couldn't drop the book from my hands. I simply wanted to know what will happen next and how everything will turn out.

Princ magle je prvi Zafonov roman i mogu samo reći da je odličan. Pročitala sam ga isti dan kada sam ga posudila i mislim da vam to sve govori. Nisam očekivala puno  i tako sam krenula čitati. Radnja se događa za vrijeme Drugog svjetskog rata i jedna obitelj seli se iz grada u jedno malo mjesto u kuću koja ima svoju legendu. Do negdje šestog poglavlja nije se dogodilo ništa posebno i mislila sam se malo odmoriti, ali onda su krenuli zapleti i nisam mogla ispustiti knjigu. Jednostavno sam željela znati što će se sljedeće dogoditi i kako će sve ispasti.

This novel is intended for adults and for the young, fiction and horror which are great for reading, whether you're on the beach or you just want something to distract your mind. Zafon is great in capturing events and introducing us in a world of Max, his family and Roland. The end was unexpected, but not every book can have a happy ending.

Ovaj roman namijenjen je i starima i mladima, fantastika i horor koji su odlično štivo, bilo da ste na plaži ili želite nešto da malo odlutate. Zafon odlično dočarava događaje i prostore i uvodi nas u svijet Maxa, njegove obitelji i Rolanda. Neočekivani završetak je ono što je mene iznenadilo, ali ne može svaka knjiga imati sretan kraj. 

In one moment, while I was reading, I was so into a bit scarrier event that I jumped when my mum opened my room door to tell me something. For quite a while I wasn't so into a book, I haven't read it so quickly and I haven't had the real picture in front of my eyes. I recommend you all this novel and for the end one Zafon's sentence in which he speaks to his readers:
"I belive that storytelling transcends age limitations, and I hope readers of my adult novels will be tempted to explore these stories of magic, mystery and adventure."(C.R. Zafon)
U jednom trenutku dok sam čitala, toliko sam se uživila u taj malo strašniji događaj da sam skočila kad je majka otvorila vrata sobe da mi nešto kaže. Dugo se nisam toliko uživila u knjigu, tako ju brzo pročitala i tako si vjerno sve dočarala pred svojim očima. Svima vam preporučam ovaj roman i za kraj jedna Zafonova rečenica u kojoj se obraća čitateljima: 
"Volim vjerovati da pričanje priča nadilazi ograničenja koja nameće nečija dob, te se nadam da čitatelji mojih romana za odrasle neće odoljeti iskušenju da istraže ove priče pune čarolija, tajni i postolovina." (C.R. Zafon.)

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...