Stranice

srijeda, 27. kolovoza 2014.

My back to school planner

I've been making this planner since my first year of high school, so I wanted to share it with you. I love it! I write everything that has to do with school in it and I can't even explain how it makes my planning easier.

Ovaj planer radim od svog prvog razreda srednje škole, pa sam ga htjela podijeliti i s vama. Obožavam ga! U njega zapisujem sve vezano za školu i ne mogu vam ni opisati koliko mi olakšava planiranje.

ponedjeljak, 25. kolovoza 2014.

Birthday eye make up

I really liked my birthday eye make up and I decided to share it with you. Unfortunately I think that camera didn't manage to catch the look very well, but never mind.

Stvarno mi se svidio moj rođendanski make up na očima i odlučila sam se podijeliti ga s vama. Nažalost mislim da fotoaparat nije baš dobro uspio uhvatiti look, ali nema veze.

petak, 22. kolovoza 2014.

18 wishes and decisions


Since it is my birthday today I decided to write this interesting post about my wishes and decisions. List has been created through few days. I hope you'll enjoy.

Budući da mi je danas rođendan, odlučila sam se za ovaj zanimljivi post o mojim željama i odlukama.  Lista je nastajala kroz par dana. Nadam se da ćete uživati. 

nedjelja, 17. kolovoza 2014.

Books that I liked


If you read this post - Carlos Ruiz Zafon: The prince of mist, then you know that I said that I want to use this summer and read as many books as I can. Today I'll share my favorites with you.

Ako ste pročitali ovaj post - Carlos Ruiz Zafon: The prince of mist/Princ magle, onda znate da sam rekla da želim iskoristiti ovo ljeto i pročitati koliko god knjiga stignem. Danas ću s vama podijeliti svoje omiljene.

petak, 15. kolovoza 2014.

Today's mani

My nails were on a recovery for about a month and yesterday I have finally painted them normally. I've used three older nail polishes from my sweet colection. Over the entire nail is an Essence nude glam 05 cafe ole, on the top is Essence 130 what's my name and on the top of my ring finger is Maybelline 135 tart. I haven't used a brush from the nail polish for putting it on the top, but my nail art brush (I have ordered the set of nail art brushes from E-bay).
I wanted something simple and I like how it turned out. These nail polishes are one year old, maybe even more, and I thought that it would be impossible to work with them but I was wrong.
What do you think? Do you like it? :*

Nokti su bili mjesec dana na oporavku i jučer sam ih napokon normalno nalakirala. Koristila sam tri starija laka iz svoje slatke kolekcije. Preko cijelog nokta je Essence nude glam 05 cafe ole, na vrhu je Essence 130 what's my name, a na vrhu prstenjaka je Maybelline 135 tart. Nisam koristila četkicu od laka za stavljanje na vrh već svoj kistić (set kistova za nokte naručila sam na E-bayu).
Htjela sam nešto jednostavno i meni se sviđa kako je ispalo. Lakovi su stariji od godinu dana, možda još i više, i mislila sam da će biti nemoguće raditi s njima, ali bila sam u krivu.
Što vi mislite? Sviđa li vam se? :*

srijeda, 13. kolovoza 2014.

A very helpful link for bloggers


We have all, at least once, stumble upon some difficulty while editing our blog or we were asking ourselves how to do something. Icanbuildablog.com is a page on which you can find answers for all of your questions (I have found the answers for all of mine questions and many other interesting things). Every time when I was on the Internet searching for how to do something I ended up on that page. I think that it is full of very useful information for every blogger or for those who'll become bloggers and all of these information are free which is awesome. I'm always looking for different ways to improve my blog and I'm very grateful to the girl who tried to explain everything in a very simple way. Everything is clear, divided into categories and described step by step. I hope that this post was helpful! :)

Svi smo barem jednom naišli na neku poteškoću prilikom uređivanja bloga ili smo se pitali kako nešto napraviti. Icanbuildablog.com je stranica na kojoj možete pronaći odgovore na sva pitanja (ja sam pronašla odgovore na sva moja pitanja i još neke zanimljive stvari). Svaki put kad sam na Internetu tražila kako nešto napraviti završila sam na toj stranici. Mislim da je puna korisnih informacija koje dobro dođu svim bloggerima ili onima koji će to tek postati i te sve informacije su besplatne što je odlično. Uvijek tragam za novim načinima kako da unaprijedim svoj blog i stvarno sam zahvalna djevojci koja se potrudila na najjednostavniji mogući način objasniti sve. Sve je pregledno, podijeljeno u kategorije i opisano korak po korak. Nadam se da vam je ovaj post bio koristan! :)

ponedjeljak, 11. kolovoza 2014.

Avon new in

Today I'll show you some things that I've ordered from Avon from catalog 10/2014 and things that my sister has ordered from catalog 11/2014.

Danas ću vam pokazati stvari koje sam naručila od Avona iz kataloga 10/2014 i stvari koje je moja sestra naručila iz kataloga 11/2014. 

četvrtak, 7. kolovoza 2014.

3 back to school hairstyles


So today I uploaded my back to school hairstyles! It's pretty obvious that I really love braids. Hope you enjoy! :)

nedjelja, 3. kolovoza 2014.

Happy 18th wedding anniversary mum and dad!

As you can probably see from the title, it was my mum and dad's 18th wedding anniversary! My sister and I bought them key rings with engraved names. I've made them chocolate cake, although my skills of writing on the cake are questionable, but it was delicious ;) We went out for a lunch in Ark Tišinić. There, you're surrounded by nature, you can see different animals and food is great. We even had a close encounter with a llama who came to our arbor.

Kao što već možete vidjeti iz naslova danas je mojim roditeljima bila 18. godišnjica braka! Sestra i ja smo im poklonile privjeske s ugraviranim imenima. Napravila sam im čokoladnu tortu, iako su moje vještine pisanja po torti malo upitne, ali bila je ukusna ;) I odveli su nas na ručak u Korablju Tišinić. Tamo ste okruženi prirodom, možete vidjeti razne životinje i hrana je odlična. Čak smo imali bliski susret s ljamom koja je došla do naše sjenice.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...