Stranice

četvrtak, 8. svibnja 2014.

Things I need to have in my purse


For today's post I decided to share the things I need to have in my bag with you.

Za današnji post odlučila sam s vama podijeliti stvari koje uvijek moram imati u svojoj torbici.

1. First thing is my mobile phone. It does not need a special explanation. I always need to have it with me. I carry him in a little black bag for phone (an etui). When I go for a walk or I just don't want to carry a big bag, I put my ID card and money in it.

Znači prvo je mobitel. Mislim da to ne treba posebno objašnjavati. Uvijek ga moram imati uz sebe. Nosim ga u maloj crnoj torbici za mobitel. Kad idem šetati ili mi se ne da nositi velika torba osobnu i novce samo stavim u tu malu torbicu. 

2. Second thing is my wallet. Also doesn't need an explanation. I have to keep my documents somewhere. :)

 Drugi je novčanik. Također ne treba posebno objašnjenje. Negdje moram držati sve dokumente. :)

3. A bottle of water. Wherever I go I carry a bottle of water with me because I'm always thirsty and it's important to have it. Especially when the temperatures are high, I don't go out without it.

Bočica vode. Gdje god da idem sa sobom nosim bočicu vodu jer sam uvijek žedna, a i mislim  
da ju je važno imati. Posebno kad su visoke temperature, nigdje ne izlazim bez nje.

4. Hand sanitizer is a must have in my purse because when you want to eat something and you need to touch it with your hands it's just not hygienic to touch it with dirty hands. By dirty hands I mean hands full of germs. I usually use it in train and school.

Dezinfekcijsko sredstvo je must have u torbici jer kad želite nešto pojesti što morate dirati s rukama, jednostavno nije higijenski da to dirate s prljavim rukama. Pod prljavim rukama mislim na ruke pune bakterija. Ja ga najčešće koristim u vlaku i školi.

5. And the fifth thing is a planner. I bought myself a notebook, but I use it as a planner. I wrote out all working days of shool year and I take notes of everything.

I peti je rokovnik. Ja sam si kupila jednu bilježnicu koju sam pretvorila u rokovnik tako što sam ispisala sve radne dane školske godine i u nju bilježim sve.

6. I just remembered that I also carry a little umbrella because of this rainy spring weather. I currently don't have it in my purse but it's great to have it when the forecast says it's going to rain so you don't get wet every time like I do. ;)

I nešto čega sam se tek sad sjetila zbog ovog vremena je mali kišobran. Trenutno ga nemam u torbici, ali mislim da ga je super imati kad najavljuju kišu da ne pokisnete svaki put kao ja. ;)

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...