Stranice

utorak, 16. prosinca 2014.

Festive manicure

After a long time I have finally managed to put a little effort and make something nice on my nails. Since Christmas is almost here, it was time to do a manicure in that spirit. I'm pleased how it turned out, although it could be better, but never mind.

Nakon dugo vremena uspjela sam si dati malo truda i napraviti nešto lijepo na noktima. Budući da je Božić sve bliže bilo je i vrijeme da napravim i manikuru u tom duhu. Zadovoljna sam kako je ispala, iako je moglo i bolje, ali nema veze.

Nail polishes that I used
I have also used a dotting tool and  a bent top nail brush
This is how everything turn out at the end....

A ovako je to ispalo na kraju...

srijeda, 1. listopada 2014.

My senior trip

As I have already written, I'll share with you some of my senior trip photos. If I know in which town photo was  taken, I'll write it below. At the end you'll see that there are more photos of a fountain. It's called Magic fountain and it's in Barcelona, it's a great program that is really worth watching. 

Kao što sam već napisala, podijelit ću s vama neke od fotografija s maturalca. Ako budem točno znala u kojem gradu je koja fotografija nastala, napisat ću to ispod. Pri kraju ćete vidjeti da ima više slika nekakve fontane. To su Čarobne fontane u Barceloni, odličan program koji stvarno vrijedi pogledati.

Padova
Padova
Padova
Our cruise ship in Civitavecchia
Civitavecchia
Sagrada Familia
Barcelona
Camp Nou
Seeing this made me happy :D

Calella
View from Montserrat
View from Montserrat
Barcelona
Barcelona
Magic fountain

nedjelja, 7. rujna 2014.

Back to school tips


School starts tommorow, so I decided to share with you a few tips which I'm personally using and I hope that they will be useful to you too.

Sutra počinje škola i odlučila sam s vama podijeliti par savjeta kojih se ja osobno pridržavam, pa se nadam da će i vama biti od koristi.

1. Get enough sleep
Spavajte dovoljno

For me it is very important to get enough of sleep, especially when I'm in the school in the morning. Because of that, every day of a school week and on weekends I go to sleep at 11pm. Enough sleep will help you to concentrate easier and you'll have more energy. Furthermore, it is important to get at least 8 hours of sleep.

Za mene je jako važno da se naspavam, pogotovo kad sam jutarnja smjena. Zato svaki dan za vrijeme trajanja škole, a i za vikende idem spavati u 23h. Dovoljno sna će vam pomoći da se lakše koncentrirate i imati ćete više energije. Osim toga, iznimno je važno spavati barem 8 sati.

2. Plan
Planirajte

When it comes to school I'm very organized! I have a planner which I've made myself and I've adjusted it to my needs and I've shown it to you in this post. In it I write dates of my tests and other assignments I get or some things I must not forget. When you make a good plan, you'll have more time for other things beside school.

Što se tiče škole, tu sam jako organizirana! Imam planer koji sam napravila sama i prilagodila ga sebi, a pokazala sam ga u ovom postu. U njega zapisujem datume testova i ostale zadatke koje dobijem ili neke stvari koje ne smijem zaboraviti. Što si bolje isplanirate vrijeme, imati ćete više vremena i za ostale stvari osim škole.

3. Oral exams
Odgovaranje

I like to do oral exams as soon as I can. That means that I will not have to learn that subject untill a test or the next oral exam. Also, it is a great opportunity to get a better grade when there is less material to study.

Neke predmete volim odgovarati čim se pruži mogućnost. To znači da onda taj predmet neću morati učiti do testa ili sljedećeg odgovaranja. Ujedno je to i prilika za dobru ocjenu jer ima manje gradiva.

4. Start learning for test on time
Krenite učiti za testove na vrijeme

Like I already mentioned, in my planner I write test dates. If you know that you need more time to learn for a test, star learning on time in smaller parts. That means less stress and anxiety. Start slowly and you'll be prepared on time.

Kao što sam već napisala, u svoj planer zapisujem datume testova. Ako znate da vam za neki test treba više vremena da naučite, krenite učiti ranije u manjim dijelovima. To znači manje stresa i nervoze. Krenete polagano i biti ćete spremni na vrijeme.

5. Pay attention in class
Slušajte na satu

Careful listening will reduce the time of learning because you will already know something!

Pažljivo slušanje će vam smanjiti vrijeme učenja jer ćete nešto već znati! 

6. If you don't understand, ask
Ako ne razumijete, pitajte

Whenever you don't understand something, ask your professor to explain it to you. Professors will be happy to answer your question and by asking you'll show that you listen and follow the class.

Uvijek kada vam nešto nije jasno, pitajte profesora da vam se pojasni. Profesori će vam rado odgovoriti na pitanje i to će pokazati da slušate i pratite na satu.
utorak, 2. rujna 2014.

August favorites


August has ended and it's time for monthly favorites.
Došli smo i do kraja kolovoza i vrijeme je za favorite mjeseca.

At the beginning of August I bought Maybelline Baby lips in Cherry me. I came to DM and saw that it's on discount and I was choosing between three balms in color. I picked Cherry me because I thought that it will stand out more than the other two ones. I think I was right. It leaves very gentle, soft color and it has a very nice smell.

Na početku kolovoza kupila sam Maybelline Baby lips u nijansi Cherry me. Došla sam u DM i vidjela da je na sniženju i birala sam između tri balzama u boji. Cherry me sam izabrala jer sam mislila da će se primijetiti na usnama više nego druge dvije nijanse. Mislim da sam bila u pravu. Ostavlja jako laganu, nježnu boju i ima jako lijep miris.

After 2 and a half months I have finally bought Schwarzkopf Gliss hair repair with liquid keratin complex oil nutritive express repair conditioner, again. I don't know how did I live without it. I have already mentioned it in my December favorites, but I love it so much that it deserves to be in this favorites. It smells very nice, it makes brushing my thick and tangled hair so much easier, what more can I ask for.

Nakon 2 i pol mjeseca napokon sam si ponovno kupila oil nutritive express repair regenerator. Ne znam kako sam živjela bez njega. Već sam ga spomenula u favoritima mjeseca prosinca, ali toliko ga volim da zaslužuje biti i u ovim favoritima. Ugodnog je mirisa, olakšava raščešljavanje moje guste i zapetljane kose, što više mogu tražiti.

Maybelline nail polish in tart - I love it!

Maybelline lak u nijansi tart - obožavam!


And the last cosmetic favorite is Look by Bipa eyepencil in shade 3 bronze. When I use it on waterline, even though it's waterproof, it always disapperars at the very edge. Sometime I use it as an "eyeliner" because it is very soft and easily smudged.

I zadnji kozmetički favorit je Look by Bipa olovka za oči u nijansi 3 bronze. Kad ju koristim na unutarnjem dijelu oka, iako je vodootporna, uvijek malo nestane uz sam rub. Nekad je koristim i kao "tuš" jer je jako mekana i lako razmaziva.

Songs that were on repeat this month are Happy little pill and The fault in our stars by Troye Sivan and Shower by Becky G. At the end of the month I started listening Maps by Maroon 5. Every month I find songs that I can listen non stop.

Pjesme koje sam neprestano slušala su Troye Sivan: Happy little pill i The fault in our stars i Shower od Becky G. Pred kraj mjeseca sam krenula slušati Maps od Maroon 5. Svaki mjesec nađem neke pjesme koje mogu slušati po cijele dane.

I've got a caramel cappuccino for my birthday and I have never tried it before. It is amazing! If you haven't tried it, I recommend it to you because it's really yummy. ;)

Za rođendan sam dobila cappuccino od karamele, koji nikad prije nisam probala. Odličan je!! Ako ga niste probali, preporučujem vam ga jer je jako fin. ;)

I watch NCIS: Los Angeles almost every night on Doma TV so it deserves to be in favorites! :)

Skoro svaku večer na Domi gledam NCIS: Los Angeles tako da zaslužuje biti u favoritima! :)

subota, 30. kolovoza 2014.

Going to my senior trip

Just one short announcement. On the 1st of September I'm going on my senior trip in Spain and I'm coming back, late in the night on the 7th of September. This time I've prepared some posts for you so you won't even notice that I'm not here.
This is going to be a very important and hard school year because I'm a senior and I suppose that I will need to spend more time studying. I hope that I won't ignore my blog so much because I really love it. I'll try to write when I have time, but please don't mind my absence.

Samo jedna kratka obavijest. 1.9. idem na maturalac u Španjolsku i vraćam se 7.9. kasno navečer. Ovaj put sam za vas pripremila par postova, tako da nećete ni osjetiti da me nema. 
Ovo će za mene biti važna i teška školska godina jer sam maturantica i pretpostavljam da ću više vremena provoditi učeći. Nadam se da neću u tolikoj mjeri zapostaviti blog jer ga stvarno volim. Kad god uhvatim vremena probati ću napisati nešto, ali mi nemojte zamjeriti na mojoj odsutnosti.

srijeda, 27. kolovoza 2014.

My back to school planner

I've been making this planner since my first year of high school, so I wanted to share it with you. I love it! I write everything that has to do with school in it and I can't even explain how it makes my planning easier.

Ovaj planer radim od svog prvog razreda srednje škole, pa sam ga htjela podijeliti i s vama. Obožavam ga! U njega zapisujem sve vezano za školu i ne mogu vam ni opisati koliko mi olakšava planiranje.


For making this planner I need one notebook with lines. Pigna notebooks are a little better quality than the usual ones, that's why I've chosen it. I carry it every day with me in school and I'm always writing something in it so I think that it is better that notebook is a little more firmer. And also the cover of this notebook is amazing!

Za izradu ovog planera potrebna mi je bilježnica s crtama. Pigna bilježnice su malo bolje kvalitete nego one obične, pa sam ju zato i izabrala. Nosim ju svaki dan sa sobom u školu i stalno nešto zapisujem tako da mislim da je i bolje da bude malo čvršća. Također, naslovnica ove bilježnice je predivna!


First thing you see when you open this notebook is a place for your personal information on the right side.

Prvo što vidite kad otvorite bilježnicu je mjesto za vaše podatke na desnoj stranici.My schedule comes on the first page with lines and currently it is not here because I don't know it. On the picture below you can see my schedule from last year to get the image how it looks like.

Na prvu stranicu s crtama dolazi raspored kojeg trenutno nema jer ga ne znam. Na slici ispod možete vidjeti raspored od prošle godine da dobijete predodžbu kako to izgleda.A bell schedule for my morning and afternoon classes and dates with days come next.

Zatim slijedi raspored zvona za jutarnju i popodnevu smjenu i datumi s danima. 


And so to the end of the notebook which we can now call a planner...

I tako do kraja bilježnice koju sad možemo zvati planer...


On the last page with lines I've written my subjects and here I will write the grades I get.

Na zadnjoj stranici s crtama su nazivi predmeta i tu ću upisivati ocjene koje dobijem. 


And there are also my absences, so I know which days I haven't been to school and what was the reason.

I tu su još i izostanci, da znam kad sam izostala i koji je bio razlog.

And that is it. I think that it is great when you put an effort and make yourselfs the planner  that suits your needs like I did with this one for school. At the end I have few empty pages for writing other information and some other important things.

I to je to. Mislim da je super kad uložite trud i sami sebi napravite planer koji odgovara vašim potrebama kao što sam ja napravila ovaj za školu. Na kraju mi je još ostalo i praznih stranica za pisanje drugih informacija ili nekih drugih bitnih stvari.

ponedjeljak, 25. kolovoza 2014.

Birthday eye make up

I really liked my birthday eye make up and I decided to share it with you. Unfortunately I think that camera didn't manage to catch the look very well, but never mind.

Stvarno mi se svidio moj rođendanski make up na očima i odlučila sam se podijeliti ga s vama. Nažalost mislim da fotoaparat nije baš dobro uspio uhvatiti look, ali nema veze.
I used three eyeshadows from my sister's Absolute Nude Catrice palette, one eyeshadow from Iconic 1 palette, eyeshadow base by Avon, Alverde All in one mascara and liquid eyeliner by Essence.

Korisitla sam tri sjenila iz sestrine Absolute Nude palete od Catrice, jedno sjenilo iz Iconic 1 palete, Avon bazu za sjenilo, Alverde All in one maskaru i Essence tekući tuš.


First I applied the third eyeshadow from the Catrice palette all over my eyelid and then I used the last eyeshadow from the same palette in my crease.

Prvo sam stavila treće sjenilo iz Catrice palete preko cijelog kapka, a zatim zadnje sjenilo iz iste palete u pregib.


Under my eyebrows I applied the first eyeshadow from the Catrice palette and in the inner corner of my eye the second eyeshadow from the Iconic 1 palette. I applied the Essence liquid eyeliner very thin and on my eyelashes I put the Alverde All in one mascara.

Ispod obrva sam stavila prvo sjenilo iz Catrice palete, a u kut oka drugo sjenilo iz Iconic 1 palete. Tanko sam stavila Essence tekući tuš i na trepavice nanijela Alverde All in one maskaru.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...