Stranice

četvrtak, 2. srpnja 2015.

New in #5

Hello everyone! My last new in was in January and since then I have bought just few things which I'm going to show you today. I wasn't shopping a lot because I'm saving my money. ;)

Bok svima! Zadnji new in je bio u siječnju i otada sam kupila samo nekoliko stvarčica koje ću vam danas pokazati. Nisam puno kupovala budući da štedim novce. ;)


I bought Garnier cleansing wipes in DM and they cost 19,90 kn (if i remember well). DM had buy one, get one free promotion so I got the second packaging for free. In the packaging you get 25 ultra cleansing wipes and each wipe contains 2 doses of cleansing milk for removing longwear and waterproof makeup. It removes my eyemakeup nicely, but the rest of makeup not so good I think. When I would use a cotton pad with clindamycin there would be a trace of my foundation or a bb creme left on it. Also, my skin is not sticky after using.

Garnier maramice za skidanje šminke sam kupila u DM-u po cijeni od 19,90 kn (ako se dobro sjećam). DM je tada imao akciju 1+1 pa sam drugi paket dobila gratis. U pakiranju dobijete 25 maramica i svaka maramica sadrži dvostruku dozu mlijeka za uklanjanje postojane i vodootporne šminke. Šminku s očiju mi ukloni dobro, ali ostatak šminke baš i ne. Kada bih kasnije prešla neka područja s blazinicom na kojoj je bilo klindamicina na blazinici bi još malo ostajalo pudera ili bb kreme. Također, koža mi nije ljepljiva nakon upotrebe.I Want Candy blush in the shade Blushing was not planned, I bought it so I can order products from Pink Panda because my order was too small. It costs 30,90 kn. If I see well there is no shimmer in it. The color is very pretty and I can't describe it  because I'm bad at describing colors, but it is too pink for my taste. I'm more into peach blushes. The time it lasts on face is nothing special. After eight hours it's like it hasn't been there (in this case I had the bb creme on my face). As the time passes, the color intensity decreases. Maybe it would last longer if I had normal foundation on.

I Want Candy rumenilo u nijansi Blushing sam kupila tek toliko da mogu naručiti proizvode s Pink Pande jer mi je falilo nekih 20 kuna da narudžba prođe. Rumenilo košta 30,90 kn. Ako ja dobro vidim shimmera nema. Jako je lijepe boje koju mi je jako teško opisati jer mi opisivanje boja nije jača strana, ali previše je rozo za mene. Više volim rumenila boje breskve. Vrijeme trajanja na licu nije ništa posebno. Nakon 8 sati kao da ga nije ni bilo na licu (u ovom slučaju na licu sam imala bb kremu). Kako vrijeme prolazi tako intenzitet boje opada. Možda bi trajalo duže da sam imala normalan tekući puder ispod.


Recenty I ordered Magic Effects Matte Top Coat from Avon. Unfortunately I don't remember the price. I won't write anything about it in this post because I have in plan to do a "testing" post with it.

Iz Avona sam nedavno naručila Magic Effects Matte Top Coat. Cijene se nažalost ne sjećam. U ovom postu neću ništa pisati o njemu jer imam u planu napraviti jedan "testing" post s njim.

I bought the Catrice Prime and Fine eyeshadow base at the beginig of June, but I haven't used it enough to write about it. What makes it different from the Avon and Essence base is the texture.

Catrice Prime and Fine bazu za sjenila kupila sam na početku lipnja, ali nisam ju koristila dovoljno dugo da mogu pisati o njoj. Ono po čemu se razlikuje od Avon i Essence baze je tekstura.

When I gave my sister the money to buy me an Essence liquid eyeliner she accidentally bought me this one, because the thing that makes it different from the one I use is the shape of the bottle and the aplicator (do you know on which one I think?). I wanted the one that has a brush applicator, but never mind, luckily I didn't throw away my old one. I use the liquid from the new one and a brush from the old one. I just don't like this applicator as it's not very precise.

Kada sam sestri dala novce da mi kupi Essence tekući tuš zabunom mi je kupila ovaj jer se od onoga koji ja koristim razlikuje samo po obliku bočice i aplikatoru (znate na koji mislim?). Htjela sam onaj koji ima kistić, ali nema veze, sreća pa nisam bacila stari. Od ovog novog koristim tekućinu, a od starog kistić. Jednostavno mi se ne sviđa ovaj aplikator jer mi nije dovoljno precizan.


I have been using a Garnier bb creme since the second grade of high school and I have never bought myself a real foundation, but the time has come. I have decided to buy a Max Factor Facefinity All Day Flawless 3 in 1 foundation. My shade is 55 beige. I couldn't decide between beige and golden. Beige is maybe a bit too light and the golden one is too dark. It cost 99 kn.

Od 2. razreda srednje škole koristim Garnier bb kremu i nikada si nisam kupila tekući puder, ali došlo je i to vrijeme. Odlučila sam se za Max Factor Facefinity All Day Flawless 3 in 1 foundation. Kupila sam ga u nijansi 55 beige. Nisam se mogla odlučiti između beige i golden. Beige mi je možda malo svjetliji, a golden mi je pretaman. Koštao je 99 kn.


I was not impressed my the Fa Pink Passion deodorant. It doesn't provide me a fresh feeling and the scent is not too good.

Fa Pink Passion dezodorans me nije oduševio. Ne pruža mi osjećaj svježine i miris nije baš nešto.The Young Derm creme was recommend to me by a beautician after I was at the beauty salon on the facial clenasing. This creme is amazing. It is made for intensive care of oily and problematic skin and it contains combination of natural extracts and vitamin B3. Time of absorbing is really quick. The scent is really nice and it leaves my skin feeling soft. I bought it in the pharmacy.

Nakon što sam bila u salonu na čišćenju lica kozmetičarka mi je preporučila Young Derm kremu. Krema je odlična. Namijenjena je za njegu masne i problematične kože i sadrži kombinaciju prirodnih ekstrakata i vitamina B3. Vrijeme upijanja je brzo. Miris je jako ugodan i nakon korištenja koža mi je mekana. Kupila sam ju u ljekarni.When the spring started I wanted a new bright lipstick and decided for the Avon Extra Lasting rouge in the shade Fiery red. My lips are not dry after using. The time it lasts on lips is amazing, I can drink and eat and it will stay on my lips. The only area on which it fades out is the corner of the lips.

Kada je počelo proljeće htjela sam neki novi svijetao ruž i odlučila sam se za Avon Extra Lasting ruž u nijansi Fiery red. Usne mi nisu suhe nakon upotrebe. Vrijeme trajanja na usnama je odlično, mogu jesti i piti, a on će ostati na mjestu jedino područje s kojeg nestane je oko kuta usana. And the last two products are eyeshadows. First one is the baked eyeshadow from the Makeup Revolution in the shade Heavenly. You can tell it is a pretty color (great for summer) by its name. The second one is a Maybelline eyeshadow in the shade 603.

I zadnja dva proizvoda su sjenila. Prvo je pečeno sjenilo od Makeup Revolutiona u nijansi Heavenly. Po samom imenu zaključujete da se radi o predivnoj nijansi, odličnoj za ljeto. Drugo je Maybelline sjenilo u nijansi 603.

What do you like the most? What have you bought recently? :)

Što vam se najviše sviđa? Što ste vi kupili u posljednje vrijeme? :)

ponedjeljak, 29. lipnja 2015.

I'M BACK

Hello everyone!! It's been five months since I have written a post... What happened?! Briefly: school and final exams. I was studying for school and when school finished I needed to study for my final exams.
I just didn't want to write posts that would not look the way I wanted them to look. It's all over now. Final exams are over, school finished and I can finally write and do what I like. It feels good to be typing again.
See you soon! :)

Bok svima!! Evo i mene nakon pet mjeseci... Što se dogodilo?! Ukratko: škola i matura. Trebala sam učiti za školu, a kad je škola završila onda za maturu. 
Jednostavno nisam htjela pisati postove koji ne bi izgledali onako kako bih ja htjela. Sada je sve gotovo. Matura je prošla, škola je završila i ja napokon mogu pisati i raditi ono što volim. Mogu vam reći da je dobar osjećaj tipkati ponovno. 
Pozdrav do sljedećeg posta! :)

nedjelja, 11. siječnja 2015.

New in #4

I was thinking should I do this post or not, because I didn't want to show you just recent purchases, but also some stuff that I bought in Spain so I needed help from my sister to take the photos. Luckily she's a sweetheart and she helped me.

Razmišljala sam trebam li napisati ovaj post ili ne, jer vam nisam htjela pokazati samo nedavne stvari koje sam kupila, već i neke koje sam kupila u Španjolskoj, pa sam trebala pomoć svoje sestre zbog slikanja. Srećom, jako je draga i pomogla mi je.I'll start with clothes. 
I bought this high waisted jeggins in H&M and they cost 149,90 kn. (Jeggins on the H&M website - price in dollars)

Počet ću s odjećom.
Ove visoko strukirane hlače sam kupila u H&M-u i koštale su 149,90 kn. (Hlače na H&M stranici)I bought these two hoodies in Spain. I know that I paid the Barcelona university one 10€, not sure about the other one.

Ove dvije hoodice sam kupila u Španjolskoj. Znam da sam ovu Barcelona university platila 10, a za ovu drugu nisam sigurna.


This little bottle of perfume was bought in a Gallimardi parfumerie in France and it cost 10€. It is called Songeries and it smells really nice. The stuff there was really nice and they really tried to help all of us.

Ovu malu bočicu parfema sam kupila u Gallimardi parfumeriji u Francuskoj i koštao je 10. Zove se Songeries i miriši jako lijepo. Osoblje je bilo jako drago i stvarno su se potrudili pomoći svima nama.
I wrote about this lipstick in my December favourites. I just love it. It's my fave!

O ovom ružu sam već pisala u December favourites. Jednostavno ga obožavam. 


You can also read about this mascara also in December favourites. It originally cost 71,90kn but I paid it 35,95kn, which is a pretty good deal. 

O ovoj maskari također možete čitati u December favourites postu. Inače košta 71,90kn, a ja sam ju platila samo 35,95kn, što je odlično.I wanted this Glade candle since I smelled it in DM. I didn't pay the full price because I had the active beauty coupon. It smells  and looks amazing. The only downside is that it doesn't burn evenly. No matter for how long I let it burn it never reaches the edges. (it is the smell of white lilie, jasmine, pear and amber)

Ovu Glade svijeću sam željela otkad sam ju pomirišala u DM-u. Nisam platila punu cijenu jer sam imala active beauty kupon. Miriši i izgleda predivno. Jedina negativna strana je da ne gori jednako. Bez obzira na to koliko dugo je ostavim da gori nikad ne dođe do rubova. (miris bijelog ljiljana, jasmina, kruške i jantara)


When I was looking for a new deodorant I wanted the one without aluminum, so I bought the Balea med deo zerstäuber ph hautneutral. 

Kada sam tražila novi dezodorans htjela sam neki bez aluminija, pa sam kupila Balea med deo zerstäuber ph hautneutral.This cardigan was bought in H&M and it was relatively inexpensive, it cost 69,90 kn, and it was very useful during the summer and on my senior trip. If you want to see it better on the H&M website click here (price in dollars).

Ovaj kardigan je kupljen relativno povoljno u  H&M-u , za 69,90kn, a bio mi je vrlo koristan tokom ljeta i na maturalcu. Ako ga želite bolje vidjeti na H&M stranici kliknite ovdje.
I almost forgot about this top. I bought it in Pimkie and it was on sale in September (I think).  It will be perfect for summer time! Isn't it sweet?

Skoro sam zaboravila na ovu majicu. Kupila sam ju u Pimkie-u i bila je na rasprodaji u rujnu (ja mislim). Bit će savršena za ljeto. Nije li preslatka?

I'm pretty sure that I have forgotten something, but never mind. I hope that you liked this post it and enjoy in the rest of the day! :)

Prilično sam sigurna da sam zaboravila nešto, ali nema veze. Nadam se da vam se svidio ovaj post i uživajte u ostatku dana! :)nedjelja, 4. siječnja 2015.

December favourites

First, where did December go?! It flew so quickly! And the fact that December ended means a post about monthly favourites.

Prvo, gdje je nestao prosinac?! Proletio je tako brzo! A činjenica da je prosinac završio znači post o favoritima mjeseca.


Maybelline Rocket Mascara in action in my New Year's Eve make up post
My two old mascaras got so dry that I got to the point where I was using my sister's mascara, so it was time to buy a new one. I went to DM and took an active beauty book with coupons because there was a 50% off cupon for a Maybelline Rocket mascara! I bought the waterproof version. The regular price is 71,90 kn. I have never tried it before, but I saw so many girls on YouTube using it and it just made their eyelashes look so, so good! It is a really good mascara, great to be precise. Everyone noticed that my eyelashes look even more bigger than they usually are and I'm very pleased with it.

Moje dvije stare maskare su se osušile i došla sam do toga da koristim sestrinu maskaru, pa je bilo vrijeme da si kupim novu. Otišla sam u DM i uzela active beauty knjižicu s bonovima zato jer je unutra bio bon s 50% popusta na Maybelline Rocket maskaru! Ja sam kupila vodootpornu verziju. Redovna cijena je 71,90 kn. Nisam je nikad prije probala, ali sam na YouTube-u vidjela jako puno cura kako ju koriste i nakon korištenja trepavice su im izgledale prelijepo! Maskara je odlična! Svi su primjetili da mi trepavice izgledaju veće nego što inače jesu i jako sam zadovoljna.
I really like lipsticks, although I don't own a lot. Since I saw this lipstick in the Avon catalog I "fell in love" with it. It is in shade Hollywood siren and it's from Avon's Hollywood collection. I think that in the catalog it maybe looks a bit darker, but I don't mind because I love this colour! The length for which it lasts on my lips is amazing. I can eat and drink and it will stay on my lips and it doesn't dry them. Pretty amazing! Unfortunately, I think that it is not possible to order it anymore.

Iako ne posjedujem puno ruževa, jako ih volim. Otkad sam vidjela ovaj ruž u Avon katalogu "zaljubila" sam se u njega. Nijansa se zove Hollywood siren i iz Avonove je Hollywood kolekcije. Mislim da u katalogu izgleda malo tamnije, ali mi to ne smeta jer obožavam ovu boju! Vrijeme trajanja na usnama je odlično. Mogu jesti i piti, a on će ostati na usnama i ne isušuje ih. Nevjerojatno! Nažalost, mislim da više nije u ponudi.
My sister and I ordered this nail polish also from Avon. The colour is beautiful and it looks classy. It's a rough texture nail polish in shade Crystalized pink. We paid it 29 or 25 kn, I'm not sure. Except the colour, I also like the unusual bottle. I wish that all nail polishes have such interesting packaging.

Sestra i ja smo naručile ovaj lak također iz Avona. Boja je predivna i izgleda elegantno. Hrapave je teksture, u nijansi Crystalized pink. Platile smo ga 29 ili 25 kn, nisam sigurna. Osim boje, sviđa mi se i neobična bočica. Da bar svi lakovi imaju tako zanimljiva pakiranja.I never thought that I would like a soap so much that I will include it in my favorites, but this one is amazing. From scent to packaging, even the colour is beautiful.Nisam mislila da će mi se neki sapun toliko dopasti da ću ga uvrstiti u favorite, ali ovaj je odličan. Od mirisa do pakiranja, čak je i boja predivna. 

For Christmas, my sister bought me a Lush Golden Wonder package in which I have got a Golden Wonder bath bomb and Gold Fun. The bath bomb and Gold Fun, which you can use for many purposes, like washing your hair, body, as a bubble bath and for molding, smell amazing. I have really enjoyed the smell and the colour of the bath which was the result of the Golden Wonder bomb! I use Gold Fun for washing my hair and body, at the beginnig it was a bit weird because I need to tear it, but I got used to it and it's amazing! (Link for products on the Lush website: Golden Wonder, Gold Fun)

Sestra mi je za Božić kupila Lush Golden Wonder paket u kojem sam dobila Golden Wonder bombu za kupanje i Gold Fun. I bomba za kupanje i Gold Fun, koji može poslužiti za pranje kose, tijela, kao pjenušava kupka i za modeliranje, miriše prelijepo!!  Uživala sam u mirisu i boji kupke koji je proizvela Golden Wonder bomba! Gold Fun koristim za pranje kose i tijela, ispočetka mi je bilo malo čudno jer ga trebam kidati, ali sam se naviknula i odlično je!  (Link za proizvode na Lush stranici: Golden Wonder, Gold Fun)


And my favourite drink was a hot chocolate or Kraš Express with double cream.

A omiljeno piće mi je bila vruća čokolada ili Kraš Express sa šlagom.

What are your December favourites? :)

Koji su vaši favoriti mjeseca prosinca? :)

utorak, 30. prosinca 2014.

New Year's Eve make up

When someone mentions holidays and make up, I automatically think of a golden eyeshadow and red lipstick, and in that tone is  this look as well. I have also had this look on Christmas and I love it so much!!

Kada netko spomene blagdane i šminku, odmah pomislim na zlatno sjenilo i crveni ruž i u takvom tonu je i ovaj look. Ovaj look sam također imala za Božić i obožavam ga!!

On my eyes, eyelids to be precise, I have used a golden eyeshadow and a darker gold eyeshadow in my crease from the Iconic 1 palette. I didn't want to overdo with an eyeliner, because when I have emphasized lips, I don't want to emphasize my eyes too much. I think that a black eyepencil would look amazing on the waterline. My eyelashes are all nice and big thanks to a Maybelline Rocket mascara.

Na očima, odnosno kapcima sam koristila zlatno sjenilo, a u pregib sam stavila tamnije zlatno sjenilo iz Iconic 1 palete. Nisam htjela pretjerati s tušem, jer ipak kad imam ovako naglašene usne,ne želim previše naglasati oči. Mislim da bi crna olovka za oči izgledala odlično na waterline-u. Trepavice su mi lijepe i dugačke zahvaljući Maybelline Rocket maskari.
I have covered the imperfections on my face with a Garnier bb cream and I have emphasized my cheeks with a Maybelline blush, I don't know the name of the shade, but you can see it here.

Nepravilnosti na licu sam prekrila s Garnier bb kremom, a obraze sam naglasila s Maybelline rumenilom kojem nažalost ne znam ime, ali ga možete vidjeti ovdje.

At the end I have finished all with my favourite lipstick from Avon, which is called Hollywood siren.
And my New Year's eve make up is complete.

I na kraju sam sve završila s meni najdražim ružem iz Avona, koji se zove Hollywood siren.
I to je to za moj novogodišnji look.

On this photo lipstick looks a bit lighter than it is in person. It's because of the lighting.

I have posted the photo of the lipstick above so you can see it under different lightings.

Stavila sam sliku od ruža da vidite kako izgleda pod drukčijim osvijetljenjem.

I wish you all the best in 2015! :*

Želim vam sve najbolje u 2015. godini! :*

srijeda, 24. prosinca 2014.

Last minute Christmas manicure

Last year I also did a manicure like this, but I had different colour as a base. I was inspired by one photo and the manicure on that photo is similar to mine.

This is a really simple and quick manicure. You only need two colours, black and white. On the ring finger I have made a Christmas tree, but without decorations (of course, you can add them if you want) and I also didn't want to tree to be completely white, so you can see brush strokes.

Prošle godine sam također napravila ovakvu manikuru, ali sam koristila drugi lak kao bazu. Bila sam inspirirana jednom fotografijom i manikura na toj fotografiji je slična mojoj.

 Ovo je jednostavna i brza manikura. Trebaju vam samo dvije boje, crna i bijela. Na prstenjaku sam napravila božićno drvce, ali bez ukrasa (naravno, možete ih dodati ako želite) i nisam htjela da bude potpuno bijelo, pa zato možete vidjeti poteze kista.


utorak, 16. prosinca 2014.

Festive manicure

After a long time I have finally managed to put a little effort and make something nice on my nails. Since Christmas is almost here, it was time to do a manicure in that spirit. I'm pleased how it turned out, although it could be better, but never mind.

Nakon dugo vremena uspjela sam si dati malo truda i napraviti nešto lijepo na noktima. Budući da je Božić sve bliže bilo je i vrijeme da napravim i manikuru u tom duhu. Zadovoljna sam kako je ispala, iako je moglo i bolje, ali nema veze.

Nail polishes that I used
I have also used a dotting tool and  a bent top nail brush
This is how everything turn out at the end....

A ovako je to ispalo na kraju...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...