Stranice

subota, 17. svibnja 2014.

My quick morning routine for school


I know that school is soon going to end or it may ended for some but I have it till 13th of June so I decided to share with you my quick morning routine.

Znam da će škola uskoro završiti ili je nekima već završila, ali meni tek završava 13.6. pa sam s vama odlučila podijeliti moju brzu jutarnju rutinu.

This week I was in school in morning and next week I’m going to be in school at afternoons so my routines are different.  I usually get up 30 minutes before I have to go to the tram station but sometimes, like everyone, I just like to stay in a bed for a little more time (in my case little time means 10 minutes). If I sleep for that 10 minutes I’m left with 20 minutes to do everything. And for some reason time is passes so fast when I have to get ready.

Ovaj tjedan sam bila ujutro u školi, a sljedeći sam popodne pa se moje rutine razlikuju ovisno o smjenama. Obično se ustajem 30 minuta ranije prije nego što trebam biti na tramvajskoj stanici, ali ponekad, kao i svatko, volim malo duže ostati u krevetu (u mom slučaju malo znači 10 minuta). Ako spavam još tih 10 minuta, ostaje mi 20 minuta da napravim sve. A iz nekog razloga vrijeme jako brzo prolazi kad se moram spremati.

When I finally get up I go to the bathroom and brush my teeth. After that, I wash my face with my Efflacar gel and put my Efflacar duo + creme . 

Kad se napokon ustanem, odem u kupaonicu i operem zube. Nakon toga operem lice s Effaclar gelom i stavim Effaclar Duo + kremu. 

Then I do my bed and I put on clothes which I have prepared the evening before. My advice is that you prepare the clothes that you are going to wear and to also prepare your books for school so they are already in your backpack in the morning. It makes things easier and you don’t have to think what to wear in the morning. But I always look outside to see if my outfit is appropriate for the weather.

Zatim složim krevet i obučem se u odjeću koju sam pripremila večer ranije. Moj savjet je da pripremite odjeću koju ćete nositi i da također pripremite knjige za školu tako su ujutro već spremne u ruksaku. To puno olakša sve i ne morate ujutro misliti što ćete odjenuti. Ali uvijek pogledam kakvo je vrijeme vani da vidim je li moja odjeća u skladu s vremenom.

When I’m dressed, I put a BB cream on my face and that is it for my make up. It’s the only product that I put because I don’t have strength to do anything else. I don’t like imperfections on my skin and I like to cover them a little bit. After that I put a deodorant and a perfume. I’m currently using a deodorant from Fa and whichever perfume comes first or I choose it based on a way how am I feeling.

Kada sam odjevena, stavim BB kremu i to je to od šminke. To je jedini proizvod koji stavljam zato što nemam snage za ništa drugo. Ne volim nepravilnosti na svojoj koži i zato ih volim malo prekriti. Nakon toga stavim deodorant i parfem. Trenutno koristim Fa deodorant, a parfem onaj koji mi dođe pod ruku ili ga biram ovisno o raspoloženju.

And the last thing, I eat my breakfast. I need 5-10 minutes to eat and I usually eat cornflakes, Lino lada or čokolino (I’m like a little child hahah).

I zadnje, doručkujem. Treba mi nekih 5-10 minuta da jedem i obično jedem kukuruzne pahuljice, Lino ladu ili čokolino (kao malo dijete sam hahah).

That is it for my morning routine. I hope that you’re having a lovely day! Also I want to thank my dear friend Marina who always reads my text in English and corrects my mistakes! :)


To je sve za moju jutarnju rutinu. Nadam se da svi imate lijep dan! I zahvaljujem se svojoj dragoj prijateljici Marini koja uvijek pročita moj tekst na engleskom i ispravi pogreške! :)

Nema komentara:

Objavi komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...